Český národní výbor FEANI

FEANI je evropská federace inženýrských národních asociací z 32 evropských států. Prostřednictvím více než 350 národních inženýrských organizací zastupuje zájmy více než 3,5 milionu profesních inženýrů v Evropě.
Jejím posláním je zajišťovat, aby odborná kvalifikace inženýrů členských zemí byla uznávána v Evropě i celosvětově, prosazovat odpovídající uznání a roli inženýrské profese, vést inženýry k odpovědnosti vůči společnosti a usilovat o odstraňování zábran jejich volného pohybu a o nediskriminované uplatnění bez ohledu na hranice států.

Více zde

EUR ING

Co je EUR ING certifikát?

Osvědčení o absolvování inženýrské školy, která poskytuje vzdělání na evropské úrovni.
Osvědčení o získání základní inženýrské praxe.
Pro zaměstnavatele garance profesní inženýrské kvality.

Více zde